פורטל העסקים המוביל בישראל

אחריות סביבתית בעסקים ותאגידים

על מה נדבר?

זה לא מכבר התקבלה הודעה מהמשרד לנושאים אסטרטגיים. תוכן ההודעה מתמקד בהעמדת עזרת כספית ליותר מחמש עשרה חברות ציבוריות, אשר יפיקו דו"חות של אחריות תאגידית, בתחומים – ממשל תאגידי, קיימות סביבתית, או לחלופין אחריות חברתית. בהמשך, הצהיר המשרד לנושאים אסטרטגיים, כי התוכנית תורחב לעוד שלוש עשרה חברות. עיקרון הפעולה נועד לעודד עסקים במדינת ישראל ליטול אחריות על כל פעילותם, תוך כדי יישום היבטים של קיימות ב- ESG. הכול כחלק אינטגרלי מן הפעילות העסקית של אותם עסקים. ברחבי תבל יש הדים רבי לאחריות סביבתית בעסקים בעשור האחרון, אך בארץ המגמה מתחזקת רק לאחרונה, בעקבות התפרצות נגיף הקורונה.

מה זה אחריות סביבתית בעסקים?

בעבר מרבית בני האדם ייחסו לאחריות תאגידית אלמנטים אלטרואיסטיים טהורים. הדבר בא לידי ביטוי בתחומים, כמו למשל – מבצעי ניקיון פארקים, או תרומות לקהילה. עם חלוף השנים, לא ממש השתנו הדברים, בעיקר השתנתה מהות הדברים. חברות ועסקים החלו יותר ויותר לבצע סינרגיה של שיקולים חברתיים וסביבתיים, ומי שלא פעל כך, איבד חיש מהר את הרלוונטיות שלו בעיני הציבור הרחב, לרבות – מחזיקי עניין – כעובדים, כמשקיעים או כלקוחות החברה. עם פרוץ המשבר הסביבתי הגלובלי המקומי, נדרש שינוי בתפיסה. עסקים כיום כבר אינם מעלים על חד הנס רק תחומי ערך כלכלי, כי אם הנם מתייחסים לערך המשותף, של מחזיקי העניין שלהם ושלהם עצמם.

ההיסטוריה של אחריות סביבתית

על מנת להבין יותר לעומק מהי אחריות סביבתית, נסקור קצת את התגלגלות ההיסטוריה. ובכן, עד לאמצע המאה השמונה עשרה, כדור הארץ התנהל באותה צורה.
בין כל מיני מערכות של החי והצומח והאדם. היה שיווי משקל, שהושתת על יחסי גומלין.
החל מהמאה השש עשרה, עם ההתפשטות הקולוניאלית, הורחב הסחר הבינלאומי, באמצעות המעצמות ששלטו דאז, והמובילה ביניהן הייתה אנגליה.

החלה לחלחל התובנה כי יש להצטער על מה שהולך לאיבוד. כל הפיתוח שלילי. ברם, הטבע והסביבה הם יחידי סגולה, וצריך לשמר אותם.
כמענה הוקמו שמורות טבע רבות. באותה תקופה, מדינת ישראל גם הרימה את הכפפה, ויסדה את חברת הגנת הטבע.
המהפך הגדול חל ב- 1953, באמצעות קרסון רייצ'ל בארצות הברית, נוכח הוצאת הספר אביב דומם. עם המודעות כי זיהום מסב לנזק אף לבני האדם, גמלה ההחלטה להציב את האנשים בלב הדאגה הסביבתית.

יודעי דבר קבעו מה בדיוק בסביבה מזיק, ואיזה תקנים יש להציב. במדינת ישראל הלכו צעד אחד קדימה, ובשנות השמונים הוקמו גופים סביבתיים, שאינם ממשלתיים, כמו למשל – חיים וסביבה, אדם, טבע ודין וכיוצא בזה. ולא נסיים בלי לסקור את השלב הגלובלי, כמו גם את השלב החברתי. על פני ציר הזמן הייתה שוש ושוב התפתחות מטאורית של הסביבתיות.
כאשר מתבוננים על הנושא, מתוך ראייה ריאליסטית, מיד מבינים כי ישנו קשר חברתי הדוק של מה שמתקשר לבעיות סביבתיות.

אי אפשר לומר חד משמעית כי המשבר כולו קשור רק לטבע, כי אם נכון יותר לומר, שהמשבר האמתי הוא של החברה האנושית, וההתכתבות הישירה שלה ביחסים שלה עם חיק הטבע.
בשל כך, אין עסקינן רק אודות האחריות הסביבתית, כי אם אף האחריות החברתית, לכל דבר ועניין.

מה הם שלבי תהליכי אחריות סביבתית לעסקים?

כיום, המון עסקים מרבים לעסוק בכל מה שקשור להערכה אסטרטגית של המצב הסביבתי שלהם. הם בוחנים את צורת הניהול הסביבתי שלהם, מנתחים את ההשפעות הסביבתיות ואת מחזור החיים של המוצרים שלהם.
בעשותם זאת, הם יכולים לשפר את הביצועים הסביבתיים, רמות המדידה, והן הניהול והתקשור של היבטי הביצועים שלהם.

מה שמניע את אותם עסקים, בלי כל ספק, הוא להסתגל לכל המציאות שמשתנה חדשות לבקרים, בפרט בהיבט הסביבתי, הווה אומר – רגולציה, או זמינות משאבים.
כך הם יכולים להתקדם לכדי צריכה וייצור תחרותיים, תוך כדי השגה של יעדים עסקיים. ישנם חמישה שלבים, שיש לעבור בדרך להבשלה של אחריות סביבתית בעסקים. ואלו הם:

  1. לנהל את העסק בהיבט של פורמליזציה. משמעות הדברים – העסקים צריכים לבנות מערכת ניהול סביבתית, ביחד או לאו של הסמכה לתקנים סביבתיים חיצוניים. הליכים אלו קשורים בהכרח לדרישות השוק המשתנות, והן לדרישות הלקוחות. הדברים הללו מניעים את הנהלת העסקים לחוש חייבות למערכת ניהול סביבתית איתנה ומסודרת.
  2. מנהיגות סביבתית. כאשר עסקים מרגישים שהם יכולים לבצע מהלכי שיווק של מהלכי צעדים שקשורים לאלמנט הסביבה, זה האות הירוק שלהם לעשות זאת. בנוסף לכך, הם יקבלו הודות והכרה ממוסדות חיצוניים על פועלם בתחום הסביבתי. כגון – בהתאם לשקיפות הסביבתית ולדיווחים שלהם.
  3. העסקים צריכים להתכתב עם הרגולציה. עליהם לאתר את הדרישות הסביבתיות, שהם רוצים להתחייב אליהן. היענות זאת תהווה את הסיבה הכי מרכזית על צורת הניהול הסביבתית של העסקים.
  4. השקעה בתחומי פרואקטיביות ומזעור אלמנט ההשפעה הסביבתית. כאשר בתי העסק משכילים להבין את הפוטנציאל אשר גלום בתועלת כלכלית, כאשר ממזערים את ההשפעות הסביבתיות, הם משקיעים באלמנטים של בקרה ומדידה, ובעזרת העלאה של המודעות הסביבתית לשם הנעה של העובדים שלהם ליזום ולהציע רעיונות חדשים ופרודוקטיביים.
  5. העסקים עשויים לחלק את כל אלמנט ההדרכות והאחריות. כל זאת בשל עיקרון הציות לרגולציה רלבנטית. בשל כך, העסקים נוקטים באמצעים, כמו לדוגמה – חלוקה של תחומי אחריות, תכניות של אכיפה, מציאת מנהל איכות הסביבה, וכיוצא בכך.
  6. ולא נסיים בלי להזכיר את התחום של חדשנות סביבתית. עסקים שמפתחים מוצרים או שירותים, אשר בהם מוטמעים היבטים סביבתיים, שמושתתים על בסיס כלים, כמו למשל – ניתוח מחזורי חיים, או שינוי אלמנטים במוצרים או בשירות בעת העיצוב, מנתחים מבעוד מועד את כל התחומים שקשורים להיבטים סביבתיים.